Styring af juridiske indkøb

Når aftalen er indgået, er det vigtigt at sikre et godt samarbejde, hvor den valgte juridiske rådgiver leverer som aftalt.

Kontraktstyring af indkøbet

Det er vigtigt, at du som indkøber af rådgivningsydelser sikrer, at rådgiveren leverer de aftalte ydelser til den aftalte pris. I vejledningen om indkøb af juridiske tjenesteydelser i større projekter, kan du finde gode råd til selve indkøbet, der vil gøre det lettere at kontraktstyre selve indkøbet.

Hent vejledning om indkøb af juridiske tjenesteydelser - særligt ved større projekter (pdf)

Kontraktstyring af indkøb hos Kammeradvokaten

Statusrapporter og elektronisk fakturering skal sikre, at du som indkøber er i stand til at sikre, at rådgiveren leverer de aftalte ydelser inden for den aftalte pris. Månedsafregning giver dig mulighed for at følge med i tidsforbruget i forhold til de leverede ydelser. 

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at bede om et uddybende timesagsregnskab, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en faktura kan godkendes.

Derudover tilbyder Kammeradvokaten to kontraktstyringsværktøjer:

  • Sagsoverblikket – økonomisk overblik over en portefølje af sager
  • Caseview – generelt overblik på enkelt sagsniveau

Adgang til systemerne fås ved at kontakte Kammeradvokaten.

Revidering af salæroverslag

Et accepteret salæroverslag er en aftale, som du har indgået om løsning af en juridisk opgave.

Derfor er Kammeradvokaten forpligtet til at sende et revideret salæroverslag, hvis en aftalt opgave ikke kan løses jf. det fremsendte salæroverslag eller hvis der aftales yderligere opgaver, som ikke fremgår af det oprindelige salæroverslag.

Vær opmærksom på, at der skal være en grund til, at et salæroverslag ikke længere er realistisk. At rådgiveren har skønnet tidsforbruget forkert er ikke en tilstrækkelig grund. Et generelt forbehold og angivelse af, at et salæroverslag kun er vejledende, fritager ikke Kammeradvokaten for forpligtelsen til at lave et realistisk og gennemsigtigt salæroverslag jf. Kammeradvokataftalens pkt. 10.

Eksempler på grund til revurdering af salæroverslag

  • Der er kommet nye oplysninger i sagen, som rådgiveren ikke har kunnet tage højde for
  • Det er nødvendigt at bestille ekstra ydelser, som ikke er indeholdt i det oprindelige salæroverslag

Evaluering/afslutning

Erfaringsopsamling og erfaringsudveksling er afgørende for, at vi bliver bedre til at indkøbe juridiske tjenesteydelser. I Finansministeriet er det derfor besluttet, at indkøberen i forbindelse med afslutning af indkøbet bør gennemføre en evaluering af indkøbet og udfylde en dertil udarbejdet evalueringsskabelon, der sikrer at erfaringerne opsamles.