Før du indkøber juridiske ydelser

Det gode indkøb forudsætter grundige indledende overvejelser om, hvilket behov indkøbet skal dække, hvad der skal indkøbes, og hvordan indkøbet skal gennemføres.

Velovervejede indkøb skaber mest værdi

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du får den bedst mulige juridiske rådgivning til den rigtige pris.

Interne vejledninger og skabeloner kan gøre det lettere og mere overskueligt at sikre, at du går igennem alle de relevante overvejelser, inden du indkøber juridiske ydelser.

Eksempel på en proces, der sikrer velovervejede indkøb

I Finansministeriet er der indført en proces, der indebærer, at der forud for et indkøb skal udfyldes en indstilling, der nærmere redegør for overvejelser i forbindelse med indkøbet.

Formålet med processen er bl.a. at sikre, at

  • der opsamles viden om baggrunden for, at opgaver ikke kan løses ved brug af egne ressourcer og
  • indkøberen nærmere har overvejet mulighederne for at løse opgaven internt samt konskvenserne, hvis købet ikke kan gennemføres
  • der er gjort overvejelser om mulig leverandør

Markedsafdækning - tværgående faglige synergier

Kammeradvokaten anvendes som hovedregel, når en statslig institution har behov for at antage ekstern bistand, jf. Kammeradvokataftalen.

Staten kan i enkeltsager anvende andre advokater end Kammeradvokaten i de tilfælde, hvor "de tværgående faglige synergier ikke gør sig gældende med særlig vægt". Dette kan fx være tilfældet ved rådgivning inden for udbud, kontrakter og arbejdsretlige sager.

Du kan læse mere om vurderingen af de tværgående faglige synergier i vejledning til brug af andre advokater ved køb af juridiske tjenesteydelser.

Hent vejledning om brug af andre advokater ved køb af juridiske tjenesteydelser

Vælges en anden advokat end Kammeradvokaten, skal købet ske på markedsmæssige vilkår, jf. reglerne i udbudsloven.

Orientering til Finansministeriet

Finansministeriet skal orienteres, når du bruger anden advokat. Orientering kan ske ved at skrive til Statens Indkøb.

Tilgå Statens Indkøbs kontaktmodul og log ind

Orienteringen skal blot indeholde:

  • Navn på den statslige institution
  • Navn på det valgte advokatfirma