Netværk og videndeling

Vi arbejder for at videndele erfaringer på tværs af staten om juridiske tjenesteydelser - og vi tilbyder bl.a. rådgivning og seminarer.

Indkøbsstrategi, gennemsigtighed og netværk

Du kan kontakte os, hvis du overvejer

  • at ændre indkøbsstrategi,
  • at bruge en anden advokat end Kammeradvokaten, eller
  • at løse juridiske opgaver inden for egen organisation.

Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til kontrakten med Kammeradvokaten eller til et konkret indkøb af juridiske tjenesteydelser.

Alle henvendelser vedrørende indkøb af juridiske tjenesteydelser og kontrakten med Kammeradvokaten kan rettes til Statens Indkøb via kontaktmodulet TOPdesk.

Gå til Statens Indkøbs kontaktmodul og log ind

Tværstatslig netværksgruppe

Økonomistyrelsen faciliteter en tværstatslig netværksgruppe vedrørende brugen af juridiske tjenesteydelser i staten. Alle ministerier har meldt ind med en repræsentant, og formålet med netværksgruppen er blandt andet at sikre videndeling i forbindelse med brug af juridiske tjenesteydelser internt i staten.

Øvrige netværk og seminarer

Økonomistyrelsen afholder løbende seminarer og gå-hjem-møder angående brugen af juridiske tjenesteydelser i staten. Hvis du har ønsker til indhold etc., er du velkommen til at kontakte Statens Indkøb via kontaktmodulet TOPdesk.

Gå til Statens Indkøbs kontaktmodul og log ind