Intern rådgivning i staten

Vær opmærksom på, at der er flere muligheder for at få juridisk rådgivning på tværs af staten.

Samarbejde på tværs i staten

Vi bør hjælpe hinanden, hvor vi kan, så vi sammen sikrer, at staten i højere grad selv løser sine juridiske opgaver.

Her er et par eksempler på institutioner, der yder rådgivning og/eller vejledning til andre ministerier:

Økonomistyrelsen

  • Rådgivning om indkøb af juridiske ydelser, herunder Kammeradvokataftalen
  • Kontakt: Statens Indkøb på tlf. 3055 0791 mandag til fredag fra kl. 10.00-16.00

Rådgivningsenheden – Statens indkøb

Der arbejdes løbende på, at få skabt et større overblik over, hvilke institutioner der kan yde vejledning og/eller rådgivning på tværs af staten. Siden opdateres derfor løbende.