Intern rådgivning i staten

Vær opmærksom på, at der er flere muligheder for at få juridisk rådgivning fra andre statslige myndigheder.

Samarbejde på tværs i staten

Et øget samarbejde på tværs kan bidrage til, at staten i højere grad selv løser sine juridiske opgaver.

Justitsministeriet har i samarbejde med Finansministeriet udarbejdet fælles retningslinjer, der bl.a. understreger, at de enkelte statslige myndigheder bør gøre sig grundige overvejelser inden indkøb af ekstern juridisk bistand og om muligt bør søge bistand fra andre myndigheder.

Hent de fælles retningslinjer her.

På denne side ses et overblik over de institutioner, der kan yde vejledning og/eller rådgivning på tværs i staten.

Erhvervsministeriet

Justitsministeriet

 • Rådgivning om
  • forvaltningsretlige spørgsmål,
  • databeskyttelsesretlige spørgsmål,
  • stats- og menneskeretlige spørgsmål,
  • lovtekniske spørgsmål,
  • generelle EU-retlige spørgsmål,
  • og formueretlige spørgsmål m.m.

Anmodning om rådgivning i Justitsministeriet

En anmodning om rådgivning bør indeholde en så præcis beskrivelse som muligt af det eller de spørgsmål, der søges rådgivning om. Anmodningen bør endvidere indeholde oplysninger om:

 • i hvilken sammenhæng rådgivningen vil blive anvendt
 • relevante retsregler og faktiske omstændigheder
 • hvordan dit ministerie selv vurderer problemstillingen
 • hvorvidt du har inddraget interne juridiske kompetencer og/eller fået bi-stand fra andre, herunder eksterne rådgivere, og
 • hvornår en tilbagemelding ønskes og baggrunden herfor.

Kontaktoplysninger på kontaktpersoner i Justitsministeriet

Henvendelse kan ske telefonisk via tlf. 72 26 84 00.

Henvendelse pr. e-mail kan ske via eller:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet

Rådgivningsenheden - Statens Indkøb