Historik

Økonomistyrelsens gennemgang af Kammeradvokatordningen

Finansministeren bad i 2011 forud for forhandlingerne om den eksisterende Kammeradvokataftale Økonomistyrelsen om at gennemgå ordningen for at komme med forslag til, hvordan statens køb af advokatydelser bedst skulle tilrettelægges.

Økonomistyrelsen udarbejdede i den forbindelse en rapport om statens køb af juridiske tjenesteydelser. Rapporten pegede på, at det ville være mest hensigtsmæssigt at bibeholde Kammeradvokatordningen, hvor statens advokatopgaver som hovedregel løses af én ekstern leverandør.

Hent rapport om statens køb af juridiske tjenesteydelser

Hent bilag til rapport om statens køb af juridiske tjenesteydelser

Hent den gamle Kammeradvokataftale fra 2008

Tidligere opgørelser over statens forbrug af Kammeradvokaten

Tilgå statens forbrug af Kammeradvokaten 2018

Tilgå statens forbrug af Kammeradvokaten 2017

Tilgå statens forbrug af Kammeradvokaten 2016

Tilgå statens forbrug af Kammeradvokaten 2015

Hyrdebreve om indkøb af juridiske tjenesteydeler

Tilgå hyrdebrev for maj 2017

Tilgå hyrdebrev for maj 2018

Tilgå hyrdebrev for oktober 2018

Ældre tilfredshedsundersøgelser

Der er både i 2007, 2009 og 2011 foretaget en kundetilfredshedsanalyse.

Tilgå hele kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2011

Tilgå hele kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2009