Krav om bæredygtige målsætninger

Styrelser og statslige institutioner skal bidrage til den bæredygtige udvikling som led i realiseringen af FN’s Verdensmål.

Kravet om bæredygtige mål

Alle styrelser og statslige institutioner skal fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling for deres opgaver. Kravet har været gældende siden 1. januar 2023. Kravene om de bæredygtige mål skal omhandle:

 • Alle styrelser og statslige institutioner skal fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling
 • Ministerierne/institutionerne bestemmer selv, hvilke(t) mål de vil arbejde med
 • Ministerierne/institutionerne vælger selv, hvordan de vil implementere bæredygtige mål i deres arbejde
 • Målene skal understøtte realiseringen af FN’s Verdensmål
 • Opfyldelse af kravet skal dokumenteres i et offentligt tilgængeligt format, der er op til den enkelte institution. Det kan fx være i en strategi, mål- og resultatplan, rammeaftale eller lignende.

Det anbefales, at kravet om bæredygtige målsætninger implementeres i overensstemmelse med ressortministeriets eksisterende processer og koncepter for mål- og resultatstyring eller tilsvarende, så det indgår på lige fod med institutionens øvrige målsætninger.

FAQ

Få svar på nogle af de mest centrale spørgsmål herunder. 

Hver enkelt styrelse eller statsinstitution skal fastsætte mindst ét bæredygtigt mål. Målet skal tage udgangspunkt i mindst ét af FN’s 17 Verdensmål. Det er muligt at arbejde med flere bæredygtige målsætninger og verdensmål. Målet kan vedrøre eksisterende eller nye opgaver og aktiviteter, der igangsættes på baggrund heraf.

Kravet gælder fra 1. 1. 2023. Det betyder at de bæredygtige målsætninger skal gælde for opgaver, aktiviteter mv., der gennemføres eller igangsættes i 2023. De bæredygtige målsætninger må gerne gælde for mere end et år.

Disse institutioner er omfattet kravet

 • Styrelser og styrelseslignende institutioner
 • Statsinstitutioner, der modtager driftsbevilling på finansloven eller har bevillingstypen statsvirksomhed

Disse institutioner kan undtages kravet: 

 • Uafhængige råd og mindre institutioner kan undtages fra krav om at opstille bæredygtige målsætninger, samt afrapportering på disse

Det er op til det enkelte departement at vurdere, om en institution inden for deres ressortområde skal undtages.

Disse institutioner er ikke omfattet af kravet: 

 • Departementer
 • Selvejende institutioner

Det skal tydeligt fremgå, at målet vedrører bæredygtighed, og målet skal kobles til FN’s Verdensmål. 
Arbejdet med målet skal dokumenteres mindst én gang om året, og dokumentationen skal ske i et offentligt tilgængeligt format, fx på ministeriets eller institutionens hjemmeside

Eksempler på format eller dokument, hvor målet kan dokumenteres er:

 • strategi
 • mål- og resultatplan
 • rammeaftale
 • resultatkontrakt
 • institutionens årsrapport
 • en temahjemmeside dedikeret til bæredygtighed og/eller verdensmålene
 • det er op til den enkelte institution, evt. efter aftale med ressortdepartementet, at beslutte hvor og i hvilket format rapporteringen/dokumentation sker.