Statens Indkøb og SKI – to dele af samme område

Én af vores vigtigste samarbejdspartnere i det statslige indkøbsprogram er Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). Over de seneste år er samarbejdet mellem Økonomistyrelsen og SKI blevet stadigt tættere, og SKI er nu begyndt løbende at overtage en række aftaler, der tidligere har ligget forankret i Økonomistyrelsen.

Hvad er forskellen på Statens Indkøb og SKI egentlig?

Fordi vi arbejder så tæt sammen med SKI, er ét af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, hvad forskellen på Statens Indkøb (som ligger i Økonomistyrelsen) og SKI egentlig er. Indtil for få år siden ville svaret være, at Økonomistyrelsen var ansvarlig for de forpligtende statslige aftaler, mens SKI primært stod for aftalerne på det kommunale område samt frivillige aftaler på hele det offentlige område.

Men efterhånden som vores samarbejde med SKI bliver stadig tættere, og SKI bl.a. overtager udbuddene og kontraktstyringen af en række forpligtende statslige aftaler, bliver dén skillelinje sværere at opretholde. Overdragelsen af aftalerne til SKI er dog lavet med henblik på, at vi udnytter hele den offentlige sektors købekraft, og at det statslige indkøbsprogram skal have bedre muligheder for at udvide antallet af områder, som er aftaledækket. Én af fordelene ved at samle aftalerne er bl.a. lavere transaktionsomkostninger, når aftalerne samles hos én udbyder, og de offentlige organisationer i højere grad bruger de samme aftaler.

De ressourcer, vi får frigivet ved et tættere samarbejde med SKI, vil vi bruge på at udvikle det statslige indkøb på nye områder og med nye tilgange.

Overgang af fællesstatslige aftaler til SKI

SKI overtog seks aftaler fra Økonomistyrelsen den 1. januar 2018, og det er aftalt, at de skal overtage yderligere 12 frem mod 2021. Nogle af aftalerne vil køre videre som selvstændige aftaler for de statslige institutioner, mens andre vil blive lagt sammen med eksisterende SKI-aftaler, der dækker hele den offentlige sektor. 13 af de eksisterende fællesstatslige aftaler vil fortsat blive udbudt og kontraktstyret i Økonomistyrelsen, og vi vil de kommende år udvide vores portefølje med udbud af fællesstatslige aftaler på helt nye indkøbsområder.

Ved at samle flere aftaler hos SKI bibeholdes den store portefølje af kontrakter i det fællesstatslige indkøbsprogram, og der frigives ressourcer i Økonomistyrelsen til at undersøge potentialet for rammeaftaler på nye områder. Formålet er at sikre et godt grundlag for en fortsat optimering af det offentlige indkøb og undgå dobbeltarbejde, ved at både SKI og Økonomistyrelsen udbyder parallelle aftaler inden for de samme indkøbsområder.

De 18 aftaler, der overgår til SKI, vil fortsat være en del af Statens Indkøbsprogram, som ministerier og styrelser er forpligtede til at bruge. Hos SKI kobles en del af aftalerne sammen med de eksisterende indkøbsaftaler for kommuner og regioner.

Læs mere om de gældende aftaler i Statens Indkøbsprogram her

Find en komplet oversigt over SKIs aftaler på SKIs hjemmeside

Læs mere om, hvor skal du købe ind de kommende år