Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af de værdier, der ikke er bundet til noget og nemt kan omsættes.

Likvide beholdninger består af indestående på:

Indregning af likvide beholdninger

Indregning af likvide beholdninger foretages på modtagelsestidspunktet. Værdiansættelse af likvide beholdninger Likvider værdiansættes til pålydende værdi.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering på andre likvide beholdninger i statens kontoplan.

Likvide beholdninger konteres på balancen som et omsætningsaktiv.