Driftsanlæg og materiel

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af driftsanlæg og materiel.

Driftsanlæg og materiel

Driftsanlæg og materiel består af produktionsanlæg og maskiner samt transportmateriel.

Driftsanlæg og materiel konteres på balancen som et materielt anlægsaktiv.