Bygninger

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af bygninger.

Bygninger

Bygninger består af grunde, arealer og bygninger, infrastruktur og nationalejendom.

Bygninger konteres på balancen som et materielt anlægsaktiv.