Igangværende arbejder for egen regning

Igangværende arbejder for egen regning omfatter udviklingsprojekter under udførelse.

Igangværende arbejder for egen regning omfatter henholdsvis it-udviklingsprojekter under udførelse (immaterielle udviklingsprojekter) og øvrige udviklingsprojekter under udførelse (materielle udviklingsprojekter).

For de omkostningsbaserede bevillingstyper belaster anskaffelser ikke resultatopgørelsen i udviklingsperioden, da der ikke sker et reelt forbrug af aktivet og dermed en udgift, som belaster driften. Når projektet er færdiggjort og omklassificeret til færdiggjort(e) anlægsaktiv(er) påbegyndes afskrivninger og driften belastes.

For de udgiftsbaserede bevillingstyper har igangværende arbejder for egen regning udgiftsmæssig effekt på anskaffelsestidspunktet.

It-udviklingsprojekter konteres på balancen som et immaterielt anlægsaktiv, mens øvrige udviklingsprojekter betragtes som et materielt anlægsaktiv