Varebeholdninger

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af varebeholdninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger består af produktionslagre, andre lagre og forudbetaling for lagervarer.

Produktionslagre omfatter de lagre hvor varen forarbejdes eller besiddes med henblik på videresalg som led i et normalt forretningsforløb eller som forbruges ved produktion af andre varer. Andre lagre omfatter de lagre som ikke er produktionslagre.

Forudbetalinger for lagervarer omfatter forudbetalinger for produktions- og andre lagre.

Varebeholdninger konteres på balancen som et omsætningsaktiv.