56 Emissionskurstab, tilgange

Kontering af emissionskurstab, tilgange

Emissionskurstab omfatter dels kurstab (-gevinst) i forbindelse med optagelse af såvel kortfristede som langfristede statslån, og dels nedbringelse af registrerede kurstab (-gevinst) i forbindelse med genudlån af statslån.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor adskilles tilgang og afgang af emissionskurstab (-gevinst) på to forskellige standardkonti (56 og 57).

Afgang af emissionskurstab (-gevinst) betragtes efter det udgiftsbaserede princip som en indtægt. Omvendt betragtes en tilgang af nye emissionskurstab (-gevinster) som en udgift.

En eventuel forskel mellem den værdi emissionskurstabet bogføres med og det likvide beløb som udbetales, registreres under konto 26.93 "Tab/gevinst finansielle aktiver (emissionskurstab)".

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgang af emissionskurstab.

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.
 
Kontoen er en aktivkonto, som ikke anvendes med de nuværende udgiftsbaserede regnskabsregler for opgørelsen af emmissionskurstab (-gevinst). Hvis disse regnskabsregler ændres, er kontoplanen forberedt på at kunne håndtere værdireguleringer af emmissionskurstab (-gevinst).

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes ved primoregulering af emissionskurstab i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

Kontoen skal kun anvendes, hvis det bliver nødvendigt at flytte emissionskurstab fra én bogføringskreds til en anden.

Ved postering på kontoen skal sikres, at både afgivende og modtagende bogføringskreds i samme regnskabsperiode foretager modsatrettede posteringer.

%MCEPASTEBIN%