53 Statsforskrivninger

Kontering af statsforskrivninger

For institutioner med omkostningsbaseret bevilling udtrykker værdien af statsforskrivningen udsvingsgrænsen for institutionens akkumulerede negative overskud.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Ved bevillingsreformen blev statsforskrivningen placeret under institutionens finansielle anlægsaktiver. Dette for at sikre, at en institution ikke fik negativ egenkapital. Modposten hertil var regnskabskonto 70.12 ”Reguleret egenkapital”.

Statsforskrivningen blev fastsat svarende til de tilladte negative udsving for det overførte overskud på egenkapitalen. Med et udgangspunkt svarende til 5 procent af bruttoomkostningerne for statsvirksomheder og 2 procent for institutioner med driftsbevilling. Udgangspunktet var baseret på det finansår, hvor institutionen blev omfattet af bevillingsreformen.

For hovedparten af institutionerne er det således bruttoomkostningerne i 2007, der udgør grundlaget for beregningen af statsforskrivningen.

53.17
Statsforskrivning
70.12
Reguleret egenkapital
D K D K
xxx       xxx

Statsforskrivningen kan ikke ændres, selv om bevillingen løbende bliver justeret i efterfølgende finansår.

I forbindelse med ressortomlægninger kan statsforskrivningen ændres efter nærmere aftale med den bevilligende myndighed.

Statsforskrivningen opgøres samlet for den virksomhedsbærende hovedkonto, hvilket som regel vil være identisk med alle de bogføringskredse under virksomheden, som har omkostningsbaserede bevillinger.

Statsforskrivningen kan således være beregnet på grundlag af mange hovedkonti og endnu flere underkonti på finansloven.