57 Emissionskurstab, afgange

Kontering af emissionskurstab, afgange

Emissionskurstab omfatter dels kurstab (-gevinst) i forbindelse med optagelse af såvel kortfristede som langfristede statslån, og dels nedbringelse af registrerede kurstab (-gevinst) i forbindelse med genudlån af statslån.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor adskilles tilgang og afgang af emissionskurstab (-gevinst) på to forskellige standardkonti (56 og 57).

Afgang af emissionskurstab (-gevinst) betragtes efter det udgiftsbaserede princip som en indtægt. Omvendt betragtes en tilgang af nye emissionskurstab (-gevinster) som en udgift.

En eventuel forskel mellem den bogførte værdi af emissionskurstabet og den værdi, det afgår med, registreres under konto 25.93 "Værdiforskelle - af finansielle aktiver".

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved afgang af emissionskurstab.