85 Prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang

Kontering af prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang

Kontering på standardkonto 85 "Prioritetsgæld og anden langfristet gæld afgang" omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke status, således at en debetsaldo vil formindske passivernes værdi på status.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld adskilles på to forskellige standardkonti (84 og 85).

Afdrag på ny prioritetsgæld og anden langfristet betragtes efter det udgiftsbaserede princip som udgift. Omvendt betragtes optagelse af ny prioritetsgæld og anden langfristet gæld som en indtægt.

En eventuel forskel mellem den værdi afdragene bogføres med og det likvide beløb som udbetales til långiver, registreres under konto 26.94 "Værdiforskelle - betalt afdrag".

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter afdrag på prioritetsgæld, hvad enten det er i form af pengeinstitutgæld, realkreditgæld eller lån optaget fx i pensionskasser, fonde og lignende.

"Prioritetsgæld mv. - afgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års afgange i prioritetsgælden.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen omfatter afgang herunder afdrag på anden langfristet gæld.

Kontoen benyttes til anden langfristet gæld, som ikke omhandler statsgæld, SKB-konti, donationer, prioritetsgæld og finansiel leasing.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen anvendes til at nedregulere den langfristede gæld for finansielt leasede aktiver - se konto 84.20.

Kontoen debiteres i takt med ydelsesbetalinger til leasinggiver og består af den del, der vedrører afdrag af gælden.

Kontoen har en debetsaldo.

For en uddybning af den regnskabsmæssige håndtering af finansiel leasede aktiver henvises til Økonomistyrelsens notat "Offentlig, Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing". Find det her på undersiden Offentlig Privat Partnerskab og finansiel leasing.