Underkonti

Underkonti er en inddeling af hovedkonti i delaktiviteter eller underformål.

Underkonti anvendes kun i bevillingslovforslagenes anmærkninger.

Underkontoen skal benyttes til angivelse af tilskuds- eller udlånsformål, større skatteindtægter mv. samt til udskillelse af driftsaktiviteter, hvor der foreligger et særligt oplysnings- eller registreringsbehov.

Underkontoen kan endvidere benyttes til blandt andet angivelse af anlægsprojekter og inddeling af driftsvirksomhed i virksomhedsområder eller hovedformål.