Sammenhæng mellem bevillingstype og kontoplan

Læs nærmere om sammenhæng mellem bevillingstype og kontoplan.

De bevillingstyper, der anvendes på finanslovforslaget - jf. Bevillingstyper - er ikke direkte knyttet til kontoplanen. Der er dog enkelte bindinger vedrørende hovedkonto 79 og autoriserede underkonti, jf. ovenfor om ændring af bevillingskontoplanen. Desuden er der begrænsninger på, hvilke standardkonti, der kan anvendes under de enkelte bevillingstyper. Nogle af disse begrænsninger er af så generel karakter, at de er indlagt i Statens Budgetsystem.

Derudover kan Finansministeriet som led i sin budgetkontrol forlange konteringen ændret, såfremt den ikke i det konkrete tilfælde anses for hensigtsmæssigt.

Generelle begrænsninger i anvendelsen af standardkonti i forbindelse med de enkelte bevillingstyper:

BevillingstyperneUdgiftsbevillingIndtægtsbevilling
Driftsbevilling
(omkostningsbaseret)

11-26

 

31-34, 41-49

 

74

 

Statsvirksomhed
(omkostningsbaseret)

11-26

 

31-34, 41-49

 

74

 

Anlægsbevilling
(Udgiftsbaseret)

16, 22

21

 

35

46, 49, 51, 54, 85

52, 55, 84, 87

Lovbunden bevilling
(udgiftsbaseret)

41-49

30-34

 

 

Reservationsbevilling
(udgiftsbaseret)

16, 22, 26

11, 13, 21, 25

41-49

30-35

54, 56, 58, 85

55, 57, 59, 80, 84

Statsfinansieret
selvejende institution 
(udgiftsbaseret)

46

 

Anden bevilling
(udgiftsbaseret)

12,22,26 

11, 13, 21, 25,

41-19

30-35

54, 56, 58, 81, 83, 85

55, 57, 59, 80, 82, 84

Driftsbevilling (udgiftsbaseret)

11-13, 16-19, 21-26, 31-35, 41-49, 50-52, 60-61

 

87