Hoved- og aktivitetsområder

Læs nærmere om hoved- og aktivitetsområder

Kontoplanens inddeling i ministerområdeparagraffer og hoved- og aktivitetsområder anvendes på både bevillingslovene og det offentlige budget. Sidstnævnte er en sammenstilling af statslige og kommunale budgetter. Det tilsigter at give et samlet overblik over de offentlige udgifters fordeling på ministerområder, væsentligste formål og økonomisk hovedart.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder udformes således, at den giver et rimeligt afbalanceret billede af de samlede offentlige udgifters anvendelse på hovedformål eller væsentlige foranstaltninger. Inddelingen bygger på en afvejning af de samlede statslige og kommunale aktiviteters formål, udgiftsmæssige vægt, lovmæssige grundlag samt den administrative organisation, herunder især hensigtsmæssige opdelinger i delrammer eller økonomistyringsområder.