Kodeanvendelse i statens kontoplan

Via koderne i statens kontoplan angives, hvorvidt regnskabsregistreringerne på den enkelte artskonto medtages i bevillingsregnskabet (bevillingsforbruget)

Baggrunden for at anvende U/I koder (udgifts/indtægtskoder) i statens kontoplan er, at der kun findes én artskontoplan i SKS.

Da regnskabsprincipperne imidlertid er forskellige på det udgiftsbaserede- og det omkostningsbaserede område anvendes U/I koderne som en slags ekstra dimension til at fastlægge, hvorledes den givne registrering på en given artskonto skal indregnes i regnskabet. 

U/I koder

U/I kode 0 - Regnskabskonti der udelukkende anvendes til budgettering 

U/I kode 0 påføres de regnskabskonti, der alene anvendes til budgettering eller alene er sumkonti, og derfor ikke anvendes til at kontere på. Har ingen indvirkning i bevillingsregnskabet. 

U/I kode 1 - Driftskonti der medtages som udgifter i bevillingsregnskabet 

En regnskabskonto med U/I kode 1 påført, medtages i bevillingsregnskabet som en udgift – og det gælder for både udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillinger. 

U/I kode 2 - Driftskonti der medtages som indtægter i bevillingsregnskabet  

En regnskabskonto med U/I kode 2 påført, medtages i bevillingsregnskabet som en indtægt – og det gælder for både udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillinger.

U/I kode 4 - Driftskonti der kun medtages som udgifter i bevillingsregnskabet for omkostningsbaserede bevillinger 

En regnskabskonto med U/I kode 4 påført, medtages i bevillingsregnskabet som en udgift, når bevillingstypen er en omkostningsbaseret bevilling. Dvs. hvis der er tale om en udgiftsbaseret bevilling, medtages registreringerne på kontoen ikke. Et eksempel på en regnskabskonto med u/I kode 4 er 15.15 Forbrug af lagervarer, andet. 

U/I kode 5: Driftskonti der kun medtages som indtægter i bevillingsregnskabet for omkostningsbaserede bevillinger 

En regnskabskonto med U/I kode 5 påført, medtages i bevillingsregnskabet som en indtægt, når bevillingstypen er en omkostningsbaseret bevilling. Dvs. hvis der er tale om en udgiftsbaseret bevilling, medtages registreringerne på kontoen ikke i bevillingsregnskabet. Et eksempel på en regnskabskonto med U/I kode 5 er 10.11 Bevilling – FL. 

U/I kode 6 - Balancekonti der medtages som udgifter i bevillingsregnskabet for udgiftsbaserede bevillinger  

En regnskabskonto med U/I kode 6 påført, medtages i bevillingsregnskabet som en udgift, når bevillingstypen er en udgiftsbaseret bevilling. Dvs. hvis der er tale om en omkostningsbaseret bevilling medtages registreringerne på kontoen ikke i bevillingsregnskabet. Der er tale om balancekonti, som til trods for det medtages i bevillingsregnskabet for udgiftsbaserede bevillinger. Et eksempel på en regnskabskonto med U/I kode 6 er 51.32 Bygninger, anskaffelser. 

U/I kode 7 - Balancekonti der medtages som indtægter i bevillingsregnskabet for udgiftsbaserede bevillinger

En regnskabskonto med U/I kode 7 påført, medtages i bevillingsregnskabet som en indtægt, når bevillingstypen er en udgiftsbaseret bevilling. Dvs. hvis der er tale om en omkostningsbaseret bevilling, medtages registreringerne på kontoen ikke i bevillingsregnskabet. Der er tale om balancekonti, som til trods for det medtages i bevillingsregnskabet for udgiftsbaserede bevillinger. Et eksempel på en regnskabskonto med U/I kode 7 er 80.12 Indenlandsk statsgæld, tilgang. 

U/I kode 9 - Regnskabskonti der ikke medtages i bevillingsregnskabet 

En regnskabskonto med U/I kode 9 påført, medtages ikke i bevillingsregnskabet – hverken for omkostningsbaserede og udgiftsbaserede bevillingstyper. Der er tale om balancekonti som eksempelvis konto 51.35 Bygninger, akkumulerede afskrivninger.

Link til stamdata i SKS 

Anvendelsen af U/I koder på de enkelte regnskabskonti i SKS kan ses under stamdata i SKS under Diverse SKS stamdata.