Den interne kontoplans formål og opbygning

Formålet med den interne kontoplan er at muliggøre en mere formålsorienteret og aktivitetsnær regnskabsregistrering

Den interne kontoplan kan benyttes til at understøtte institutionens interne styringsbehov samt eksterne krav om at kunne dokumentere f.eks. enhedsomkostninger og produktivitet.

Institutionens udgangspunkt er artsopdelingen i statens kontoplan, hvor institutionen udvælger de relevante artskonti. De 4-cifrede artskontonumre kan specificeres med op til yderligere 6 cifre. Denne specifikation følger en strengt hierarkisk struktur i forhold til statens kontoplan.

Ved siden af artsinddelingen kan institutionen oprette et antal uafhængige dimensioner. I modsætning til arterne er dimensionerne ikke indordnet i én samlet hierarkisk struktur, men er parallelle og vil kunne kombineres på kryds og tværs. Én dimension vil altid være reserveret til at angive det delregnskab, som registreringerne skal indgå i.