46 Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Kontering af tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Standardkonto 46 "Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud" omfatter bl.a.:

 • driftstilskud til selvejende institutioner, fonde og private organisationer (uanset at tilskuddet senere benyttes til levering af varer/tjeneste til udlandet, mv.).
 • tilskud, der påvirker formuen hos tilskudsmodtageren (kriteriet for kontering af dette vil være, at udgiften har karakter af et engangstilskud).

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På kontoen konteres udgifter til sociale kasser og fonde, disse omfatter:

 • Arbejdsløshedskasser
 • Arbejdsløshedskassernes Samvirke
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Lønmodtagernes Garantifond (LG)
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen omfatter:

 • driftstilskud til selvejende institutioner mv.
 • tilskud til fonde og private organisationer mv.
 • udgifter til præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere, der fastansætter personer fra støttet arbejde i ordinært arbejde
 • afskrivning af uerholdelige beløb vedr. udlån og tilbagebetaling af tilskud

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn på tilskudsområdet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.

Kontoen er en udgiftskonto hvor beløbet krediteres.

På kontoen registreres tilskud, der påvirker formuen hos tilskudsmodtager. Kriteriet for kontering på regnskabskontoen vil være, at udgiften har karakter af et engangstilskud.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

På kontoen registreres udgifter til erstatninger.

Mindre erstatninger af ordinær karakter f.eks. knyttet til kontrakter eller skade på privat ejendom konteres på 22.40 Øvrige driftsaktiviteter.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen konteres tilskud der har karakter af engangstilskud der ikke er omfattet af øvrige konti på standardkonto 46.

Der kan desuden konteres afskrivning af uerholdelige beløb vedr. udlån og tilbagebetaling af tilskud.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn på tilskudsområdet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og som kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.

Kontoen er en udgiftskonto hvor beløbet krediteres.