45 Tilskud til erhverv

Kontering af tilskud til erhverv

Standardkonto 45 "Tilskud til erhverv" omfatter tilskud til private virksomheder i Danmark, hvor staten ikke modtager nogen direkte modydelse, eller hvor vilkårene for virksomhedens produktion ikke er underlagt statslig kontrol.

Som eksempler kan nævnes:

  • generelle støtteordninger til erhverv
  • eksportfremmeforanstaltninger o.l. til virksomheder i Danmark, uanset at tilskuddet senere benyttes til levering af varer/tjenester til udlandet, mv.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter tilskud til private virksomheder i Danmark, hvor staten ikke modtager direkte modydelse, eller hvor vilkårene for virksomhedens produktion ikke er underlagt nogen statslig kontrol.

Som eksempler kan nævnes:

  • Generelle støtteordninger til erhverv
  • Eksportfremmeforanstaltninger o.l. til virksomheder i Danmark, uanset at tilskuddet senere benyttes til levering af varer/tjenester til udlandet, mv.

Desuden omfatter kontoen også afskrivning af uerholdelige beløb vedr. udlån og tilbagebetaling af tilskud.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn på tilskudsområdet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.

Kontoen er en udgiftskonto hvor beløbet krediteres.