40 Statslig momsrefusionsudgift

Kontering af statslig momsrefusionsudgift

På standardkontoen konteres momsrefusionsudgiften.

Standardkontoen må kun anvendes på § 35.12.01, som har bevillingstypen anden bevilling.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen benyttes af Statens Administration, der umiddelbart efter månedsafslutningen posterer et beløb svarende til månedens samlede bevægelser for konto 61.21 Refusionsberettiget købsmoms, drift og 61.22 Refusionsberettiget købsmoms, anlæg.

Hvis bevægelserne totalt set er i debet, posterer Statens Administration beløbet på § 35 ved debitering på konto 40.90 og kreditering på 61.23 Momsafregning fra OES (og omvendt).

Kontoen må kun anvendes af Statens Administration