70 Reguleret egenkapital

Kontering af reguleret egenkapital

På standardkonto 70 konteres værdien af den regulerede egenkapital svarende til udsvingsgrænsen for institutionernes akkumulerede negative overskud.

Modposten til den regulerede egenkapital er standardkonto 53. Her kan læses yderligere om grundlaget for den regulerede egenkapital.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Ved bevillingsreformens ikrafttrædelse indskød staten kapital i institutionen.

Værdien af den regulerede egenkapital/statsforskrivningen svarer til udsvingsgrænsen for institutionernes akkumulerede negative overskud.

Modposten til den regulerede egenkapital – statsforskrivning føres på konto 53.17. Her kan læses yderligere om grundlaget for statsforskrivningen/den regulerede egenkapital.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der ved registrering af statsforskrivningen føres en kredit (debet)postering.