72 Reserveret egenkapital

Kontering af reserveret egenkapital

Reserveret egenkapital anvendes som modpost til ikke-operationelle statslige aktiver, fx nationalejendom, fredede arealer, infrastruktur eller lignende, såfremt disse er medtaget i virksomhedens balance.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Visse institutioner har særlige ikke-operationelle statslige aktiver. Et ikke-operationelt statsligt aktiv er en ressource, som bidrager til virksomhedens målopfyldelse, og som søges forvaltet ud fra hensynet til dets kulturelle, miljømæssige, historiske eller samfundsmæssige betydning.

Dette kan fx være nationalejendom, fredede arealer, infrastruktur eller lignende. Sådanne forvaltningsaktiver kan i visse tilfælde indregnes i institutionens balance med finansiering af anlægsbevillinger. Modposten til disse særlige statslige aktiver er reserveret egenkapital.

Den reserverede egenkapital benyttes også, hvis institutionen helt undtagelsesvist har særlige gebyrområder.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i den reserverede egenkapital, mens der foretages debetposteringer ved afgange.