Opgaver og mål

For omkostningsbaserede bevillinger skal der under hver hovedkonto opføres en oversigt med en beskrivelse af opgaver og mål.

Opgaver er en beskrivelse af institutionens væsentligste opgaver, som de fremgår af formålsinddelingen i Specifikation af udgifter på opgaver. Læs mere om specifikation af udgifter på opgaver. Mål er en beskrivelse af målsætningerne for de enkelte opgaver, som det fremgår af styringskontrakten eller andre styringsdokumenter.

Antallet af opgaver og mål skal være forholdsvist begrænset , dvs. mindst på ydelses- eller produktniveau.

Opgaver og mål skal stemme overens med beskrivelsen af opgaver og mål i udgiftsspecifikationen og i resultatkontrakter.

Formålet med en tabel over institutionens opgaver og mål er i højere grad at rette informationerne i anmærkningerne mod den politiske og eksterne styring af statsinstitutionerne. Ved at skabe en overensstemmelse mellem formålsinddelingen i anmærkningerne og opstillingen af mål og resultatkrav i institutionernes resultatkontrakter eller andre styringsdokumenter sikres desuden en kobling mellem institutionens mål og ressourcer.

Se eksempel på opgaver og mål