Aktivitetsoplysninger

I anmærkninger til tilskudsbevillinger m.v. med bruttoudgifter på over 10 mio. kr. skal der indsættes et skema, der viser de centrale aktivitetsforudsætninger for hvert tilskudsart: dvs. antal tilskudsmodtagere, tilskudssatser og andre forhold, der øver indflydelse på udgiftsudviklingen.

Skemaet skal indeholde nøgleoplysninger om aktiviteten i de 5 forudgående regnskabsår, B-året, F-året samt BO-årene.

I de tilfælde, hvor tilskudsbevillingen er af rent midlertidig karakter, kan skemaet vedrørende centrale aktivitetsoplysninger udelades. Skemaet kan ligeledes udelades, hvis tilskuddet har karakter af medlemsbidrag e.l. til fx. internationale organisationer eller andre særlige tilfælde, hvor der ikke er en meningsfuld sammenhæng med aktivitetsudviklingen.

Se eksempel på centrale aktivitetsoplysninger for tilskud