Oplysninger om ressourceforbrug

I anmærkningerne for de enkelte hovedkonti skal der optræde en beskrivelse af ressourceforbruget for disse.

Beskrivelsen foretages ved anvendelse af følgende oversigter:

  • Budgetoversigt (automatisk tabel)
  • Budgetspecifikation (automatisk tabel)
  • Videreførselsoversigt (automatisk tabel)
  • Opgaver og mål          
  • Specifikation af udgifter på opgaver 
  • Specifikation af indtægter (automatisk tabel)
  • Personaleoplysninger (automatisk tabel)
  • Personale (automatisk tabel) 
  • Finansieringsoversigt (automatisk tabel)
  • Anlægsoversigt

Nedenfor er gennemgået hvorledes de enkelte oversigter opstilles og hvad de skal indeholde.

Hvilke af ovennævnte oversigter der skal medtages under de enkelte hovedkonti afhænger af hovedkontoens bevillingstype. Læs den nærmere beskrivelse heraf under Bevillingstyper.