Finanslovens tekst og anmærkninger

Opstilling af finanslovens tekst og anmærkninger.

Finanslovforslaget indeholder budgetforslag for det kommende finansår. Herudover indeholder det budgetoverslag for de følgende tre BO-finansår (budgetoverslagsårene) og er således udtryk for en fireårig budgetlægning. 

Finanslovsforslaget optrykkes i 4 bind.

Første bind rummer blandt andet oversigt over udgiftslofter samt hovedoversigt. Sidste bind indeholder blandt andet Oversigtstabeller og et afsnit om Finanslovforslagets opbygning

De enkelte paragraffer er opdelt i en Tekstdel og en Anmærkningsdel.

Efter finanslovens vedtagelse udsendes ajourførte anmærkninger, der afspejler den vedtagne finanslov. 

Den ajourførte finanslov udgives dels som en samlet publikation, dels som ministerhæfter. Ministerhæfter indeholder tekst og anmærkninger for en ministerområdeparagraf.

Alle bevillingslovspublikationer fra og med finansåret 1996, inkl. Ændringsforslag kan ses på hjemmesiden www.oes-cs.dk/bevillingslove