Ændringsforslag til finanslovforslaget

Regeringens ændringsforslag til finanslovsforslag fremsættes som udgangspunkt i to omgange.

Regeringens finanslovforslag er som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandlinger. Der gælder det særlige for finanslovforslaget, at det fremsættes i august og behandles i september måned. I forbindelse med det nye folketingsårs begyndelse i oktober genfremsættes finanslovforslaget og gennemgår en ny 1. behandling samt 2. og 3. behandling.

1. og 2. behandling vedrører alene det i august fremsatte finanslovforslag, mens 3. og afsluttende behandling herudover vedrører de stillede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finansloven fremsættes som udgangspunkt i to omgange:

  • Medio november fremsættes regeringens almindelige ændringsforslag til finansloven
  • Ultimo november fremsættes regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag til finanslov
    Herudover fremsætter flere politiske partier (primært oppositionen) også deres ændringsforslag til regeringens finanslovforslag.

Ændringsforslagene kan fremsættes helt frem til 4 dage før 3. behandling.