Ændringsforslagets tekst

Opstilling af ændringsforslagets tekst.

Når ændringsforslagstransaktionerne er indrapporteret til SB-systemet, vil oversigterne "A. Oversigter", "B. Bevillinger" og evt. "C. Tekstanmærkninger" blive genereret automatisk, i lighed med oversigterne på FFL. Se eksempel på "A. Oversigter".  Se eksempel på "B. Bevillinger".

Under "B. Bevillinger" listes hvert enkelt ændringsforslag (hovedkonti) med angivelse "F" af kontoen udgifter og indtægter på FFL. Nedenunder vil ændringsforslagets udgifter og indtægter være opført. Forslaget fremsættes "af finansministeren".

Hvis kontoen ikke var opført på FFL tidspunktet, men er nyoprettet ved ÆF, så vil der efter "Af finansministeren" stå "Ny konto" og beløbene ud for "F" vil angive ændringsforslagets beløb.

Teknisk er der her tale om et nyt bevillingsforslag, og ikke et ændringsforslag til en allerede foreslået bevilling (FFL).

Hvert ændringsforslag ledsages af en kort stikordstekst ("stemmetekst"). Der er kun en tekst pr. ændringsforslag, hvorfor denne skal være dækkende for det samlede forslag.

I tilfælde hvor kontoteksten ønskes ændret, skal der stilles et ændringsforslag, hvor transaktionsteksten til ændringsforslaget skal lyde "Kontoen affattes således: '...'". Kontoen opføres på ÆF med den på FFL opførte kontotekst. På FL (efter vedtagelse af ÆF ved 3 behandlingen af FFL) vil hovedkontoens tekst så fremgå med den ændrede tekst. På samme måde skal der søges om bevillingstypeændringer, men disse træder i kraft med det samme på ÆF.

SB-systemet er opbygget med transaktionsbaserede kontotekster, så ministerierne indrapporterer blot de nye kontotekster og bevillingstyper på ÆF. Herefter sørger SB-systemet automatisk for at de korrekte tekster og bevillingstyper optræder på ÆF (i de relevante runder), FL og på folketingets afstemningslister. 

I de tilfælde hvor konti nedlægges eller flyttes (helt eller delvist) i forhold til FFL, skal det fremgå af stikordsteksten. Bemærk at selvom historikken ikke fremgår af ÆF, så skal R"-, R- og B-tal også flyttes for samtlige oversigter, herunder finansieringsoversigter. Årsværk skal flyttes for alle år.

Ændringsforslag vedrørende tekstanmærkninger opføres i C. stykket. Tekstanmærkningerne indrapporteres på ÆF i lighed med FFL ved SB-systemet funktion " Indrapportering af tekstanmærkninger". SB-systemet sørger automatisk for at opstille C. stykket korrekt med forskellige opstillinger alt efter om der er tale om nye, ændrede eller nedlagte tekstanmærkninger. Bemærk at hvis der er tale om ændringer til en eksisterende tekstanmærkning, så skal der indrapporteres en "sammenfatningstekst", dels af hensyn til læsevenligheden, dels af hensyn til folketingets afstemningslister.

Der henvises til Ændringsforslag til tekstanmærkninger.

Eksempel på ændringsforslag om en ny konto:

Se eksempel konto 14.11.76

Eksempel på ændringsforslag om ændret hovedkontotekst

Se eksempel konto 17.11.09.

Eksempel på ændringsforslag om teknisk korrektion:

 Se eksempel konto 14.72.02.

Eksempel på en hovedkonto, der nedlægges:

Se eksempel konto 35.11.03.