Ajourføring af Finansloven

Læs nærmere om opstilling af den ajourførte finanslov.

Den vedtagne finanslov udgives i ministerhæfter med et hæfte for hvert ministerområde, samt som en fire binds publikation med alle paragrafferne og tværgående oversigter. Publikationerne findes også på nettet både som PDF og i en internetudgave. Endvidere forefindes samtlige bevillingspublikationer på nettet.

Formål med ajourføring

Formålet med denne ajourføring er at skabe et arbejdsredskab til brug for disponeringen i løbet af finansåret og den efterfølgende kontrol med disponeringen mv. Den ajourførte udgave har således principielt ikke nogen retlig relevans.

Konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag, herunder vedtagne private ændringsforslag, indlægges på afstemningsdagen af Finansministeriet. Det er imidlertid kun talsiden samt tekstanmærkningerne, som ajourføres centralt.

For anmærkningsdelens bemærkninger, herunder anlægsskemaer, aktivitetsoplysninger, resultatoversigter vedrørende forretningsområderne samt øvrige oversigter angående ressourceforbrug [Link til afsnit 1.6] og eventuelle anmærkninger til tekstanmærkninger, skal ministerierne foretage en ajourføring i Statens Budgetsystem.

Ajourføringen af ministerhæfterne kan alene vedrøre rettelser, som følger direkte af vedtagne ændringsforslag og anmærkninger til disse.

Bemærkningerne til ændringsforslagene skal ved ajourføringen som udgangspunkt indarbejdes som en tilføjelse til de bemærkninger, der er afgivet til finanslovforslaget. Tilføjelsen indarbejdes som afslutning til de underkonti, der er berørt af ændringsforslagene, og der anvendes følgende faste ordvalg:

"Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet/nedsat/oprettet med x,x mio. kr. Baggrunden er, at ..."

Der skal ikke gives anmærkninger til konti, der var opført på finanslovforslaget og som er nedlagt i forbindelse med ændringsforslagene.

I stedet gives under de indledende anmærkninger til paragraffen en oversigt over sådanne nedlagte konti. Til oversigten kan knyttes relevante bemærkninger. Alle afsnit, hvortil der ved ajourføringen foretages ændringer, skal markeres med en streg i margenen.