Ændringsforslag til tekstanmærkninger

Læs nærmere om opstilling af ændringsforslag til tekstanmærkninger.

På ændringsforslag kan forekomme forslag om indsættelse af nye tekstanmærkninger, om ændring af eksisterende tekstanmærkninger, og om at foreslåede tekstanmærkninger skal udgå af finanslovforslaget.

Vedrører en ny tekstanmærkning en bevilling, som der i øvrigt ikke skal stilles ændringsforslag til, skal der ikke stilles ændringsforslag alene om en ændret kontobetegnelse for den konto, tekstanmærkningen måtte vedrøre. Tekstanmærkningshenvisningen rettes blot i forbindelse med ajourføringen af finanslovsforslaget.

Ved ændringsforslag til eksisterende tekstanmærkninger skal ændringen indholdsmæssigt og sprogligt affattes som ændring af anden lovgivningstekst.

Det anbefales som udgangspunkt, at hele tekstanmærkningen eller det stykke der ændres, affattes på ny. Derved mindskes risikoen for fejl, og det letter muligheden for at se, hvad der vil være gældende efter ændringen.

Ændringsforslagene opdeles i samme grupper som tekstanmærkningerne på finanslovforslaget, dvs. Dispositionsrammer mv. og Materielle bestemmelser.

I anmærkningerne til tekstanmærkningen skal ændringen i forhold til det eksisterende forslag til tekstanmærkningen beskrives og begrundes. Anmærkninger til ændringsforslag skal ikke udformes som ændringer i teksten til de allerede foreliggende anmærkninger.

En uddybende forklaring af ændringen skal finde sted i anmærkningerne til tekstanmærkningerne eller i anmærkninger til de hovedkonti, hvortil de er tilknyttet.

Eksempler

Indsættelse af ny tekstanmærkning:

Af finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes: 
"Nr. 9. ad 14.32.01.
        Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter konkret vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt belæg."

Se eksempel på ny tekst anmærkning.

Hvor en tekstanmærkning udgår:

Nr. 63. ad 26.31.01. og 26.32.04.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen udgår.

 

 

Se eksempel på tekstanmærkning der udgår.

Ny formulering af tekstanmærkning, eller ændringer fx indsættelse af nyt stykke eller ændring af beløbssatser.  Tekstanmærkningen opføres i sin helhed og der indsættes en sammenfatningstekst øverst som beskriver ændringen:

Nr. 63. ad 26.31.01. og 26.32.04.

I forbindelse med ændringsforslagene er .......

Af finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Arbejdsministeren bemyndiges til..."

Se eksempel på ny formulering.

Ændring af overskrift:

Nr. 63. ad 26.31.01. og 26.32.04.
Af finansministeren
Overskriften affattes således:
" Nr. 63. ad 26.31.01., 26.31.02. og 26.32.04. "

Se eksempel på ændret overskrift.