Opstilling af bevillingslove

Finanslovforslaget opbygges på en helt ensartet måde for de forskellige bevillingstyper

For hver af de syv bevillingstyper er der særlige krav til opstilling af henholdsvis lovteksten, herunder tekstanmærkningerne, og anmærkningerne til de enkelte hoved- og underkonti.

Opstillingen på driftsområdet adskiller sig på en række punkter fra øvrige bevillingstyper. Grundlæggende følger det nedenstående skabelon:

Driftsbevilling og statsvirksomhedØvrige bevillingstyper
 • Budgetoversigt
 • Hovedformål og lovgrundlag (herunder virksomhedsstruktur)
 • Særlige bevillingsbestemmelser
 • Opgaver og formål
 • Fordeling af udgifter på opgaver
 • Fordeling af indtægter efter arter
 • Personale oplysninger og lønsum
 • Overført overskud, udsvingsmargin og lånerramme (finansieringsoversigt)
 • Anmærkninger underkonti
 • Formål og lovgivning
 • Anlægsoversigt (på anlægsbevillinger)
 • Særlige bevillingsbestemmelser
 • Budgetspecifikation
 • Anmærkninger til underkonti
  • Aktivitetsoplysninger
  • Nye/ændrede anlægsprojekter
  • Anmærkninger til standardkonti eller andre særlige anmærkninger

Herudover er der en særlig opstilling af anmærkningerne for ændringsforslag til finanslovforslaget og for tillægsbevillingsloven.

Retningslinjerne for opstilling af finanslovforslag, ændringsforslag og tillægsbevillingslov er nærmere beskrevet i de underliggende afsnit.