Finanslov 2024

Den 31. august 2023 har regeringen præsenteret sit finanslovforslag for 2024

Finansloven udgør grundlaget for ministerier og styrelsers disponering af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2024.

Du kan finde det samlede finanslovforslag eller de separate afsnit for de enkelte ministerier her. På siden kan du også finde finanslove og statsregnskaber for tidligere finansår.