Indledende anmærkninger til hoved- og aktivitetsområder

I de indledende anmærkninger til hoved- og aktivitetsområder kan der gives en beskrivelse af de opgaver der varetages, uden dog at gå i detaljer med bevillingernes anvendelse.

Eventuelle særlige bevillingsbestemmelser, som har relevans på tværs af hoved- eller aktivitetsområdet opføres på det relevante niveau. Således opføres en hjemmel til at overføre bevillingsbeløb på tværs af et aktivitetsområde i de indledende anmærkninger til aktivitetsområdet, mens særlige bevillingsbestemmelser, som giver adgang til overførsel mellem to hovedkonti eller som kun berører en enkelt hovedkonto, opføres under den pågældende hovedkonto. Læs mere om overførsel mellem hovedkonti.

Ministerierne skal gennemgå finanslovforslagets anmærkninger med henblik på at sikre, at der i hensigtsmæssigt omfang søges om hjemmel til overførsel mellem hovedkonti.

To eksempler på bokse og formuleringer af særlige bevillingsbestemmelser til et aktivitetsområde:

Særlige bevillingsbestemmelser  
Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse 
BV 2.2.9  Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet § xx.xx. 

 

Særlige bevillingsbestemmelser  
Regel der fraviges eller suppleres  Beskrivelse  
BV 2.2.9  Der er adgang til overførsel fra § xx.xx.xx til § xx.xx.xx, § xx.xx.xx og § xx.xx.xx 

Som eksempler på andre forhold, der kan fremgå af anmærkningerne til et hoved- eller aktivitetsområde, kan nævnes; tværgående aktivitetsoplysninger for hele hoved- eller aktivitetsområdet eller oplysninger om politiske flerårsaftaler, forlig mv.