Anmærkninger til virksomhedsbærende hovedkonto

Hvor en administrativ ledelse har ansvaret for flere omkostningsbestemte hovedkonti, betegnes en af disse som den virksomhedsbærende hovedkonto.

Blandt andet egenkapital og låneramme opgøres på virksomhedsniveau, og der er adgang til overførsel af bevilling mellem hovedkonti, der er knyttet til den samme virksomhed.
 
For en virksomhedsbærende hovedkonto anvendes samme bemærkninger som ved en almindelig hovedkonto, bortset fra, at det bemærkes, at den er virksomhedsbærende. Dvs. der skal redegøres for anvendelsen af bevillingen og eksisterende hjemler mv.

Disse oplysninger skal struktureres som følger:

  • Om hovedkontoen er virksomhedsbærende
  • Formåls- og organisationsbeskrivelser
  • Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.
  • Særlige bevillingsbestemmelser