Bevillingstyper

Læs nærmere om krav til anmærkninger for de enkelte bevillingstyper.

Der er til hver hovedkonto på finansloven knyttet en bevillingstype, og for hver bevillingstype gælder en række særskilte disponeringsregler samt en en række særskilte krav til anmærkningernes indhold.

Nedenfor er gennemgået de særskilte krav til anmærkningernes indhold for de enkelte bevillingstyper, mens disponeringsreglerne er beskrevet i Budgetvejledningen for de enkelte Bevillingstyper 

De 7 bevillingstyper kan opdeles på 2 hovedgrupper: