Anden bevilling

Læs nærmere om opstilling af anmærkninger til bevillingstypen anden bevilling.

Anmærkningerne indledes med en beskrivelse af formålet med bevillingen. Derefter nævnes de lovbestemmelser, anordninger, finansudvalgsaktstykker m.v. hvorved formålet er fastlagt, samt særlige hjemler mv. Der kan dog ikke opnås hjemmel til videreførsel af mindreforbrug under Anden bevilling.

Hvis en hovedkonto omfatter flere tilskudsordninger med forskelligt lovgrundlag mv., kan det være mest hensigtsmæssigt at begrænse den indledende beskrivelse og i stedet udbygge bemærkningerne til de underkonti, hvor de forskellige tilskud er budgetteret.

Den indledende beskrivelse afsluttes med en Budgetspecifikation. Læs mere under Budgetspecifikation.

Til hver underkonto gives herefter bemærkninger om anvendelsen af underkontoen.

Disse bemærkninger skal også indeholde oplysninger om aktiviteten på underkontoen, for tilskud i form af en skematisk opstilling af centrale Aktivitetsoplysninger. Læs mere under Aktivitetsoplysninger.