Statsfinansieret selvejende institution

Læs nærmere om opstilling af anmærkninger til statsfinansieret selvejende institution.

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansieret selvejende institutioner. 

Opstilling af anmærkningerne følger opstillingen af anmærkninger for bevillingstypen Anden bevilling.