Anmærkninger til tekstanmærkninger

Der skal optages anmærkninger til alle tekstanmærkninger.

Der skal optages anmærkninger til alle tekstanmærkninger.

Anmærkningerne til tekstanmærkninger skal indeholde en forklaring af tekstanmærkningens indhold og baggrund og en begrundelse for tekstanmærkningen.

Anmærkningerne til tekstanmærkninger inddeles på samme måde som tekstanmærkningerne i afsnit om dispositionsrammer m.v. og materielle bestemmelser.

Anmærkningerne anføres i samme rækkefølge som tekstanmærkningerne med følgende overskrift:

"Ad tekstanmærkning nr. ...", men uden oplysning om tilknytning til hovedkonti.

Anmærkningerne skal indeholde en beskrivelse af tekstanmærkningens konsekvenser. Anmærkningerne skal tillige indeholde oplysninger om baggrunden for tekstanmærkningen. Endvidere skal anmærkningerne indeholde begrundelsen for, at der er brug for en tekstanmærkning. Det skal i den forbindelse angives, hvorfor der sker regulering ved tekstanmærkning og ikke i lovgivning udenfor finansloven, herunder hvorfor eventuelle gebyrbestemmelser ikke alternativt søges indarbejdet i gældende lovgivning.   

Det er ikke tilstrækkeligt blot at gengive tekstanmærkningens tekst i anmærkningen.

Vil tekstanmærkningen blive søgt indarbejdet i anden lovgivning, oplyses tidspunktet herfor (folketingsåret), og til hvilken lov der vil blive stillet ændringsforslag.

For materielle tekstanmærkninger bør det angives, hvis der er tale om supplerende bestemmelser til gældende love.

Det angives, om tekstanmærkningen er ny, gentages fra tidligere finansår, eller om der er tale om en ændret formulering af en tidligere tekstanmærkning. Det angives endvidere, hvornår tekstanmærkningen første gang indsattes på finansloven, og hvornår tekstanmærkningens formulering senest er ændret. Er forslaget til tekstanmærkning tidligere forelagt for Finansudvalget i et aktstykke, henvises hertil med oplysning om aktstykke og afgørelsesdato.