Investeringsskema

Investeringsskemaet anvendes for de omkostningsbaserede bevillinger og skal optages i anmærkningerne til finansloven, når der påbegyndes nye investeringer over Forelæggelsesgrænserne for Finansudvalget.

Skemaet skal indeholde følgende elementer: 

  • Den totale udgift (og dermed likviditetstræk) 
  • Afskrivningsprofilen 
  • Forventede driftsbesparelser 
  • Påvirkning på driftsbevillingen

De relevante opgaver skal så vidt muligt budgetteres for 10 år.

Skemaet skal suppleres med bemærkninger om eventuelle driftsøkonomiske overvejelser. Endvidere skal den akkumulerede gæld for projektet fremgå af oversigten.

Se eksempel på investeringsskema

Der skal fremstå oplysninger om den samlede udgift (likviditetstræk) ved investeringen, de årlige afskrivninger, de forventede driftsbesparelser samt den samlede påvirkning af driftsbevillingen (i pct.).

I tilknytning til investeringsskemaerne skal der endvidere være angivet bemærkninger, der beskriver de driftsøkonomiske overvejelser om bl.a. rentabilitet og eventuelle risikofaktorer, der har ligget til grund for investeringen.