Afskrivning af forbedringer

Selve afskrivningen af forbedringer kan i princippet foretages efter tre modeller.

De tre metoder er gennemgået herunder. 

Forbedringer, der fastholder hovedaktivets levetid

Forbedringen afskrives over hovedaktivets restlevetid.
 
Foretages forbedringen således på et tidspunkt hvor hovedaktivet har en restlevetid på 3 år afskrives forbedringen over 3 år. 

Forbedringer, der forlænger hovedaktivets levetid

Forbedringen afskrives over den normerede afskrivningsperiode for hovedaktivet, samtidig med at restværdien for hovedaktivet afskrives over den samme afskrivningsperiode.
 
Foretages forbedringen således på et tidspunkt hvor hovedaktivet har en restlevetid på 3 år ud af en normeret afskrivningsperiode på 5 år afskrives forbedringen over 5 år samtidig med at afskrivningsperioden på hovedaktivets restværdi forlænges til 5 år. 

Forbedringer, der betragtes som et nyt aktiv

Forbedringen afskrives over den normerede afskrivningsperiode for hovedaktivet, men uden at afskrivningsperioden for hovedaktivet forlænges.
 
Foretages forbedringen således på et tidspunkt hvor hovedaktivet har en restlevetid på 3 år ud af en normeret afskrivningsperiode på 5 år, afskrives forbedringen over 5 år samtidig med at afskrivningsperioden på hovedaktivets restværdi fastholdes til 3 år.