60 Varebeholdninger

Kontering af varebeholdninger

Kontoen omfatter registrering af varebeholdninger. Varebeholdninger består af:

  • Energilagre (gælder kun Forsvaret)
  • Varebeholdninger – produktionslagre, andre lagre og forudbetaling for lagervarer.

Den regnskabsmæssige registrering af energilagre (konto 60.11 til 60.15) og øvrige varebeholdninger (konto 60.31 til 60.35) er lidt kompliceret, fordi konteringen både skal kunne ske via integration mellem finans- og lagermodul i Navision systemet, og understøtte de særlige undtagelsessituationer, hvor der føres lagerbeholdninger i en institution, der stadig har en udgiftsbaseret bevilling.

På en udgiftsbaseret bevilling skal årets tilgang til lagerbeholdningerne udgiftsføres i statsregnskabet.

Se beskrivelserne for kontiene nedenfor:

Kontoen viser den aktuelle lagerværdi af energilagre.

Saldoen udgøres af primosaldoen fra 2007 samt efterfølgende ændringer af den aktuelle lagerværdi jf. konteringseksemplet under konto 60.15.

Kontoen benyttes kun af Forsvaret.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

"Energilagre - tilgang" er en samlekonto, der viser den akkumulerede lagertilgang fra år 2007.

På kontoen registreres køb af energi til lager jf. konteringseksemplet under konto 60.15. Kostprisen for indkøbet opgøres i overensstemmelsen med Økonomistyrelsens retningslinjer.

Kontoen benyttes kun af Forsvaret.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til registrering af forbrug af lagerbeholdninger af energi. Kontoen anvendes ikke i Navision Stats lagermodul.

Kontoen anvendes sammen med konto 15.11 Forbrug af lagervarer, energi. Under konto 15.11 er anført et konteringseksempel.

Kontoen benyttes kun af Forsvaret.

Kontoen er en balancekonto, der krediteres beløbet ved forbrug af energi.

Kontoens saldo modsvarer lagertilgangen fratrukket lagerafgangen ved brug af Navisions lagermodul med finansintegration.

Saldoen på konto 60.15 sikrer samtidig, at summen af kontiene 60.11 til 60.15 svarer til energilagerets værdi.

Kontoen benyttes kun af Forsvaret.

Nedenfor er vist konteringseksempel på konteringen ved et køb af energi til lager via Navisions lagermodul med finansintegration:

60.12
Energilagre - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
15       15

 

60.11
Energilagre - lagerværdi
60.15
Energilagre - lagerregulering
D K D K
Primo (50)
15
     15

Næste eksempel viser konteringen af et forbrug på 7 af lagerbeholdninger af energi som resultat af et salg til værdi 10:

61.15
Debitorsamlekonto
11.80
Salg af varer og tjenesteydelser
D K D K
10      10

 

60.11
Energilagre - lagerværdi
15.11
Forbrug af lagervarer, energi
D K D K
  7 7  

Efter eksemplerne udgør energilagerets værdi 58 (50+15-7), som det fremgår af konto 60.11.

Perioden tilgang til energilageret var 15, som det fremgår af konto 60.12.

Perioden afgang fra energilageret var 7, som det fremgår af konto 60.11.

Lagerreguleringen på konto 60.15 bevirker at tilgangen overføres til konto 60.11.

En institution med omkostningsbaseret regnskab, som ikke anvender integration mellem lager- og finansmodulet, skal i stedet for 60.11 benytte 60.14 til afgang/salg, således at summen af konto 60.1x er udtryk for lagerbeholdningen ultimo en given periode.

Kontoen viser den aktuelle lagerværdi af varebeholdninger.

Saldoen udgøres af primosaldoen fra 2007 samt efterfølgende ændringer af den aktuelle lagerværdi jf. konteringseksemplet under konto 60.35.

Kontoen er en aktivkonto med en debetsaldo.

"Varebeholdning - tilgang" er en samlekonto, der viser den akkumulerede lagertilgang fra år 2007.

På kontoen registreres køb af varer til lager jf. konteringseksemplet under konto 60.35. Kostprisen for indkøbet opgøres i overensstemmelsen med Økonomistyrelsens retningslinjer.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til registrering af forbrug af varebeholdninger. Kontoen anvendes ikke i Navision Stats lagermodul.

Kontoen anvendes sammen med 15.15 Forbrug af lagervarer. Under konto 15.15 er anført et konteringseksempel.

Kontoen er en balancekonto, der krediteres beløbet ved forbrug af varebeholdningen.

Kontoens saldo modsvarer lagertilgangen fratrukket lagerafgangen ved brug af Navisions lagermodul med finansintegration.

Saldoen på konto 60.15 sikrer samtidig, at summen af kontiene 60.11 til 60.15 svarer til energilagerets værdi.

Konteringen af køb af øvrige varebeholdninger via Navisions lagermodul med finansintegration:

Nedenfor er vist konteringseksempel på konteringen ved et køb af varer til lager via Navisions lagermodul med finansintegration:

60.32
Varebeholdninger - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
15       15

 

60.31
Varebeholdninger - lagerværdi
60.35
Varebeholdning - lagerregulering
D K D K
Primo (50)
15
     15

Næste eksempel viser konteringen af et forbrug på 7 af lagerbeholdninger som resultat af et salg til værdi 10:

61.15
Debitorsamlekonto
11.80
Salg af varer og tjenesteydelser
D K D K
10      10

 

60.31
Varebeholdninger - lagerværdi
15.15
Forbrug af lagervarer, andet
D K D K
  7 7  

Efter eksemplerne udgør energilagerets værdi 58 (50+15-7), som det fremgår af konto 60.11.Perioden tilgang til lageret var 15, som det fremgår af konto 60.32. Perioden afgang fra lageret var 7, som det fremgår af konto 60.31. Lagerreguleringen på konto 60.35 bevirker at tilgangen overføres til konto 60.31.

En institution med omkostningsbaseret regnskab, som ikke anvender integration mellem lager- og finansmodulet, skal i stedet for 60.11 benytte 60.14 til afgang/salg, således at summen af konto 60.1x er udtryk for lagerbeholdningen ultimo en given periode.

Kontoen omfatter pengeværdien af institutionens krav hos beløbsmodtageren på levering af varer mv., som er fremkommet ved, at institutionen har forudbetalt for leverancen. Bemærk - anvendelse af denne konto kræver særlig hjemmel, jf. Budgetvejledningen pkt. 2.2.13

Modkontoen er en likvid konto (kasse eller bank).

Kontoen er en balancekonto med debetsaldo.

Kontoen kan kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.