Ændring af materielle anlægsaktiver

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Kontoen anvendes i forbindelse med udarbejdelse af fællesparagrafferne hvor den forventede ændring af beholdningskontiene indbudgetteres på § 41 Beholdningsbevægelser mv.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen kan kun anvendes af Økonomistyrelsen. Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti.

I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.