51.05 Forudbetalinger for materielle anlæg (kun Forsvaret)

Regnskabskontoen må kun anvendes af Forsvaret

På kontoen bogfører Forsvaret forudbetalinger, der skal have udgiftseffekt jf. anmærkninger i Finansloven.

Kontoen må kun anvendes af Forsvarets til forudbetalinger af materielle anlæg.

På kontoen bogfører Forsvaret forudbetalinger, der skal have udgiftseffekt jf. anmærkninger i Finansloven. På betalingstidspunktet registreres forudbetalingen og påvirker bevillingsregnskabet. Når faktura registreres nedskrives forudbetalingen, og bevillingsregnskabet holdes derved neutralt.

Kontoen er en balancepost med debetsaldo. Årets bevægelser kan være positive eller negative afhængig af, om der er nedskrevet mere af tidligere års forudbetaling i året end der er foretaget nye forudbetalinger.