Leverandører af varer og tjenesteydelser

Indregning og værdiansættelse af varer eller tjenesteydelser for hvilke der endnu ikke er sket betaling.

Gældsforpligtelser, der vedrører leverandører af varer og tjenesteydelser, er udtryk for, at institutionen har modtaget varer eller tjenesteydelser for hvilke der endnu ikke er sket betaling.

Definitionen omfatter alle gældsforpligtelser vedrørende varer og tjenesteydelser, som er leveret og modtaget på balancedagen, uanset om kreditorforholdet er faktureret eller ej.

Indregning af leverandører af varer og tjenesteydelser

Varer og tjenesteydelser indregnes når varen eller ydelsen er modtaget og institutionen er forpligtet til at indfri forpligtelsen.

Forpligtelsen indtræder typisk, hvor institutionen har overtaget ejendomsretten og andre risici tilknyttet den leverede vare eller ydelse.

Værdiansættelse af leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af vare- og tjenesteydelser værdiansættes til kostpris, jf. de generelle værdiansættelsesprincipper.

Der indregnes det beløb, som skal bruges til at indfri forpligtigelsen, hvilket typisk vil være nominel værdi, inkl. eventuelle tilskrevne renter.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af leverandører af varer og tjenesteydelser i statens kontoplan