Anden kortfristet gæld

Indregning og værdiansættelse af anden kortfristet gæld.

Anden kortfristet gæld er andre gældsforpligtelser, der ikke er gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, og som forfalder til betaling inden for et år.

Under anden kortfristet gæld indregnes skyldig moms, indeholdt A-skat, skyldig bruttolønsrefusion, skyldigt overarbejde, modtaget depositum, refusion af indtægter og lignende.

Indregning af anden kortfristet gæld

Anden kortfristet gæld indregnes når institutionen er forpligtet til at indfri den.

Udgifter til skyldigt over-/merarbejde/flexarbejde indregnes såfremt beløbet er væsentligt. Beløbet skal afsættes uanset om det skyldige beløb udbetales eller afspadseres. Det skyldige beløb tilbageføres, når det enten udbetales eller afspadseres.

Værdiansættelse af anden kortfristet gæld

Anden kortfristet gæld indregnes til kostpris.

Skyldigt overarbejde opgøres som antallet af timer, der skal afspadseres gange den gennemsnitlige lønomkostning pr. time. Størrelsen af beløbet kan opgøres og registreres med udgangspunkt i et udtræk af timesedler og/eller tidsregistrering eller lignende.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af anden kortfristet gæld i statens kontoplan