Hensættelser

Reglerne for indregning og værdiansættelse af hensættelser.

Hensættelser består af generelle hensættelser og hensættelser vedrørende afgivne tilsagn.

De generelle hensættelser vedrører forpligtelser, som institutionen påtager sig og dermed afsætter midler af til imødegåelse af forhold, der med stor sandsynlighed vil udløse udgifter for institutionen. Forpligtelserne opstår som led i institutionens drift og der kan foretages en pålidelig opgørelse af beløbet, uagtet at forpligtelsens størrelse og/eller præcist afviklingstidspunkt er uvis.

Den anden gruppe af hensættelser er statens forpligtelser som følge af de tilsagn, staten har afgivet. Disse tilsagn vil med meget stor sandsynlighed medføre udbetalinger i fremtidige finansår.